Spracovanie osobných údajov
Ochrana osobnosti a súkromia vrátane diskrétneho narábania s informáciami je u nás úplnou samozrejmosťou. Dňom 25. mája 2018 vstúpilo do platnosti všeobecné nariadenie Europského parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, tiež známe pod skratkou GDPR – General Data Protection Regulation, a tiež Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ruší zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a dve vyhlášky úradu ( č.164/2013 Z.z. a č. 165/2013 Z.z.) a o zrušení smernice 95/46/ES. V súvislosti s novou legislatívou vypracovala naša spoločnosť Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám týmto predkladáme. Osobné údaje sú u nás v bezpečí vďaka viacúrovňovému systému zabezpečenia a kontrolným mechanizmom. K osobným údajom jednotlivých klientov majú prístup len konkrétni zamestnanci a partneri, ktorí boli preškolení.